Nghi Hương bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023

Đăng ngày 31/08/2023

Để giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận nhằm vận dụng vào thực tiễn hiệu quả từ đó góp phần xây dựng khu vực phòng thủ phường ngày càng vững chắc trong tình hình mới, sáng ngày 31/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Nghi Hương đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trung tá Võ Văn Hùng  – Chính trị viên phó BCH quân sự thị xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ, các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường cùng 80 học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn Nghi Hương.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được quán triệt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng & an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng & An ninh, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, luật dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ phường đến khối nắm rõ các nội dung cơ bản về Quốc phòng – an ninh, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, từ đó góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển./.

                                                        Hữu Lương – Ngọc Ánh