Nghi Hòa: Xây dựng phường sạch về ma tuý.

Đăng ngày 09/06/2023

Thực hiện các văn bản của UBND phường về xây dựng phường sạch về ma tuý, xây dựng công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng phường điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Sáng ngày 9/6/2023 Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Nghi Hoà tổ chức hội nghị triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị về xây dựng phường sạch về ma tuý, xây dựng công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng phường điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  năm 2023.

Tại hội nghị đã đánh giá về tình hình địa bàn, phương hướng và nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo.với tinh thần tập trung, phấn đấu cao nhất và nhận được sự đồng thuận cao, quyết tâm xây dựng thành công phường Nghi Hoà sạch về ma tuý, xây dựng công an phường điển hình về ANTT và văn minh đô thị, phường điển hình trong phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc  trong năm 2023.

Công an phường Nghi Hòa