Nghi Hòa sơ kết công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị

Đăng ngày 25/10/2023

Sáng ngày 25/10, UBND phường Nghi Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Dự hội nghị có Trung tá Hồ Trung Thông, Phó Trưởng Công an thị xã; đại diện các đội nghiệp vụ Công an thị xã; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, trường học, Trạm Y tế, đại diện các khối dân cư trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ThU ngày 27/3/2023 của BTV Thị ủy Cửa Lò về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã Cửa Lò điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và văn minh đô thị”, Công an phường Nghi Hòa đã tham mưu Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết số 175-NQ/ĐU ngày 21/4/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Công an phường điển hình về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng phường điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Theo đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận cao từ người dân, sau 01 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tính đến thời điểm này, phường Nghi Hòa đã hoàn thành 29/34 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng thí điểm UBND phường điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; Công an phường đã thực hiện thắng lợi 18/22 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị do Bộ công an ban hành, qua đó góp phần quan trọng củng cố tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; các loại tội phạn, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật giảm mạnh hơn so với trước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo người dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, đánh giá đối với những mặt thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong thời gian tới.  Cụ thể: Tiếp tục quan tâm sâu sát và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Chăm lo củng cố, kiện toàn lực lượng, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện cho lực lượng Công an phường; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền cũng như tăng cường công tác giáo dục pháp luật để người dân ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương; Khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi các bộ tiêu chí, phấn đấu sớm đưa phường Nghi Hòa- Công an phường Nghi Hòa trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị gắn với xây dựng thành công phường điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Phan Thành- Duy Quý