Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày 25/10/2023

Sáng ngày 25/10, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại điểm cầu Cửa Lò có lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Liên đoàn lao động thị xã; Uỷ viên BCH, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Ban nữ công quần chúng Liên đoàn lao động thị xã khoá VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 cùng Chủ tịch Công đoàn các cơ sở trực thuộc tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, nhất là ba khâu đột phá đó là: Tập tập trung vào công tác đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, Chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước có kỹ năng hoạt động công đoàn, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong các cấp công đoàn Nghệ An…

Sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, Liên đoàn lao động thị xã còn quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh