Nghi Hòa quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và học tập tác phẩm “Dân vận  của Bác Hồ

Đăng ngày 30/10/2022

Sáng 30/10, UBMTTQ VN phường Nghi Hòa, Hội CCB, Hội nông dân, Hội LHPN và Đoàn phường Nghi Hòa phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và học tập tác phẩm “Dân vận”  của Bác Hồ. Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể phường và đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên tham dự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thị Thanh Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghi Hòa quán triệt các nội dung cơ bản của chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Những quan điểm trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn; tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của mỗi người trong hệ thống hành chính, về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu và đoàn viên, hội viên còn được học tập tác phẩm “Dân vận”  của Bác Hồ. Đồng thời, lãnh đạo phường còn thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã và phường Nghi Hòa trong 10 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

                                                    Hữu Lương – Ngọc Ánh