Cơ quan UBND thị xã Cửa Lò phối hợp triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2

Đăng ngày 31/10/2022

Sáng 31/10, Văn phòng HĐND, UBND thị xã phối hợp với Công an Cửa Lò triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho toàn thể cán bộ công chức Ủy ban và viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc UBND thị xã.

Thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ và các Công văn chỉ đạo của UBND thị xã, Công an Cửa Lò về việc triển khai Luật cư trú năm 2020, Văn phòng HĐND, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Công an thị xã triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho toàn thể cán bộ công chức Ủy ban và viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc UBND thị xã.

Thời gian thực hiện trong 2 ngày 31/10 và 1/11/2022 tại  Hội trường tầng 1, phòng tiếp dân UBND thị xã Cửa Lò, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Cụ thể: trong ngày 31/10/2022 triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND thị xã;

 Ngày 1/11/2022 tiếp tục triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã; Ban quản lý đô thị; Trung tâm cứu hộ phòng chống thiên tai; Đội quản lý trật tự đô thị; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thị xã.

UBND thị xã cũng yêu cầu cán bộ công chức Ủy ban và cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc UBND thị xã Cửa Lò thực hiện nghiêm việc đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID nhằm phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

                                                    Hữu Lương – Ngọc Ánh