Nghi Hòa phản biện góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 20/02/2023

Chiều 20/2/2023, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Nghi Hòa đã tổ chức hội nghị phản biện góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Các đồng chí: Nguyễn Đức Tình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Cửa Lò; Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Lê Thanh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ, các vị ủy viên UBMTTQ Việt Nam phường Nghi Hòa tham dự.


Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết ban hành Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là những bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cơ bản đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; điều chỉnh theo hướng khắc phục các tồn tại, hạn chế của Luật Đất đai 2013. Trên cơ sở, các đại biểu cũng đã có một số ý kiến góp ý vào dự thảo, nhất là 10 điểm mới của dự thảo Luật đất đai sửa đổi như: Đổi mới, nâng cao  chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất,  chuyển mục đích sử dụng đất; Quy định cụ thể hơn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; Hoàn thiện cơ chế xác định giá theo nguyên tắc thị trường; Quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất chậm sử dụng, bỏ đất hoang; Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; Mở rộng đối tượng sử dụng đất nông nghiệp; Quy định về quản lý và sử dugj đất kết hợp đa mục đích; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất và tăng cường thanh tra, kiểm tra khiếu nại liên quan đến đất đai.

Trước đó, thực hiện kế hoạch số 07, ngày 03/02/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 142, ngày 07/02/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN thị xã Cửa Lò, từ ngày 09 đến 19/02/2023, Ban thường trực UBMTTQVN  phường Nghi Hòa đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật đất đai sửa đổi Email của UBMTTQ phường.

                                                      Hữu Lương – Ngọc Ánh