Nghi Hải: Tổng kết công tác Đảng năm 2015

Đăng ngày 03/12/2015

dangnha

Dịp này, Nghi Hải có 5 đ/c được trao huy hiệu Đảng, trong đó 50 năm tuổi đảng có 1 đ/c, 40 năm tuổi đảng có 3 đ/c, và 30 năm  tuổi đảng có 1 đ/c. Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi đảng viên và toàn Đảng bộ Nghi Hải.

dangnha1

dangnha2

Trong năm 2015, Đảng bộ phường Nghi Hải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất ước đạt 387,89 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 11,8% so với năm 2014. Tỷ lệ gia đình văn hóa 93%, khối văn hóa 100%, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Về công tác xây dựng đảng trong năm qua, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 03CT/TW của Bộ chính trị, trong năm đã kết nạp được 7 đồng chí vào đảng và chuyển đảng chính thức cho 7 đồng chí.

Tại hội nghị này, các đảng viên trong Đảng bộ phường Nghi Hải còn được quán triệt triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng X và các chỉ thị 46, 47 CT/TW và chỉ thị 14 CT/ThU.

Dịp này, Đảng bộ phường Nghi Hải đã khen thưởng cho 5 tập thể và 39 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2015.

Mỹ Hạnh – Duy Quý