Đoàn famtrip thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu du lịch Cửa Lò

Đăng ngày 02/12/2015

ks

Đoàn Famtrip của Thành phố Hồ Chí Minh gồm 10 đại diện các công ty du lịch và 12 đại diện cơ quan báo chí. Việc tổ chức đón các đoàn Famtrip là một giải pháp hiệu quả để du lịch Cửa Lò tiếp cận với những nguồn khách du lịch, qua đó có thể mở ra những cơ hội hợp tác, liên kết và mở rộng các thị trường du lịch. Trước đó, Cửa Lò cũng đã đón nhiều đoàn Famtrip đến khảo sát để mở rộng thị trường này.

Famtrip là hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị. Đây là một chương trình du lịch miễn phí dành cho các hãng lữ hành, các nhà báo tới một hay nhiều điểm du lịch để làm quen với các sản phẩm du lịch, từ đó để các hãng lữ hành khảo sát, lựa chọn, xây dựng chương trình du lịch có hiệu quả thiết thực để chào bán cho khách, các nhà báo viết bài tuyên truyền nhằm thu hút khách du lịch.

Thanh Vân – Duy Quý