Nghi Hải quán triệt Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị

Đăng ngày 30/10/2021

Sáng 30/10, Đảng ủy phường Nghi Hải tổ chức hội nghị Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Cửa Lò dự và trực tiếp quán triệt.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, đảng viên các chi bộ  phường Nghi Hải được quán triệt 06 nhiệm vụ chủ yếu của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đồng thời, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo cũng như chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải đề nghị các chi bộ, đảng viên tiếp thu đầy đủ nội dung của Hội nghị để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường. Qua đó triển khai thực hiện có hiệu quả các Kết luận, chuyên đề của Bộ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Nghị Quyết của Đảng bộ thị xã lần thứ 6 nhằm xây dựng Đảng bộ phường Nghi Hải vững mạnh về mọi mặt.

                                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh