24h qua, tính đến ngày 1/11/2021, Cửa lò không ghi nhận ca nhiễm mới.

Đăng ngày 01/11/2021

 Nguồn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò.