Nghi Hải: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/ 2015)

Đăng ngày 18/11/2015

dk

Trong những năm qua. với sự lãnh đạo của BTV Đảng uỷ, sự phối hợp của chính quyền và các thành viên, UBMTTQVN phường Nghi Hải đã tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở KDC”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cùng cả hệ thống chính trị từ phường đến khối vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đô thị mới. Đến nay, phường Nghi Hải có 5/11 khối dân cư đạt khối xuất sắc, chất lượng gia đình văn hóa đạt 92%, toàn dân đã đóng góp hơn 7 tỷ đồng từ phát huy nội lực xây dựng khối phố khang trang, sạch đẹp.

MTTQ phường ngày càng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động toàn dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở và địa bàn khu dân cư, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

                                              Thanh Bình- Tạ Nhật