Nghi Hải: Kỷ niệm 20 năm thành lập phường (29/8/1994 – 29/8/2014)

Đăng ngày 20/08/2014

Cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 29/8/1994, chính phủ ban hành Nghị định 113/ND – CP về việc thành lập Thị xã Cửa Lò, trong đó có phường Nghi Hải. Khi mới thành lập, Nghi Hải là một địa bàn kinh tế chưa phát triển, ngành nghề chủ yếu là ngư nghiệp, nông nghiệp không có đất, thương mại dịch vụ nhỏ lẻ, manh mún, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến nay trải qua 20 năm xây dựng và phát triển Nghi Hải đã có bước chuyển mình, giành được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế – VHXH, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 7- 10%, thu nhập bình quân đầu người từ 1,8 triệu/ người năm 1994, đến nay 34 triệu/ người năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo từ 35% năm 1994 nay chỉ còn 5%. Cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, hệ thống hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; Dịp này, UBND phường Nghi Hải, đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường ./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý