Nghi Hải ký cam kết thực hiện Nghị quyết 01 của Hội nông dân tỉnh

Đăng ngày 16/07/2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội nông dân phường Nghi Hải đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các quy ước, hương ước ở địa phương.

Still0716 00003

Toàn cảnh hội nghị

Still0716 00006

Đại diện Hội nông dân thị xã Cửa Lò, hội nông dân phường và các chi hội ký cam kết thực hiện Nghị quyết số 01, ngày 09/05/2016 của Ban chấp hành Hội nông dân Tỉnh 

 

Hội cũng đã động viên cán bộ, hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản của toàn phường 6 tháng qua đạt 32 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2015 và bằng 50% kế hoạch năm 2016.

Ngoài thảo luận đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016, Hội nông dân phường Nghi Hải còn quán triệt và triển khai ký cam thực hiện Nghị quyết số 01, ngày 09/05/2016 của Ban chấp hành Hội nông dân Tỉnh về “Tuyên truyền vận động nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn”.

Hữu Lương