Nghi Hải: khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023

Đăng ngày 10/10/2023

Sáng ngày 10/10/2023, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Nghi Hải tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023. Tham dự có Trung tá Võ Văn Hùng – Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị BCH Quân sự Thị xã Cửa Lò, Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể địa phương, và 50 học viên đối tượng 4. 

Phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học đ/c Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP và AN nêu rõ: Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ  công chức và toàn dân. Bồi dưỡng kiến thức quốc và an ninh tương ứng với chức danh cán bộ là một tiêu chí bắt buộc. Để lớp học đạt được mục đích đề ra, đồng chí yêu cầu các đồng chí học viên cần tham gia đầy đủ, nắm chắc các nội dung cơ bản đã được học để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh và tuyên truyền cho Nhân dân tại nơi cư trú. Trong quá trình học tập phải chấp hành và thực hiện tốt quy chế của lớp học, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2023. Các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học duy trì nghiêm nội quy, quy chế của lớp học. Bảo đảm lên lớp đúng, đủ nội dung, chương trình mà Ban chỉ đạo lớp học đã đề ra.

Theo đó, trong thời gian 4 ngày từ 10/10 đến 13/10, các học viên tham gia lớp học sẽ được truyền đạt các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng về chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng về chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; và nội dung cơ bản của một số Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, học viên tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Mỹ Hạnh – Duy Quý