Nghi Hải: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Đăng ngày 31/07/2019

Để giúp cho mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn về Nghị quyết và làm tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới, sáng 31/7 Đảng bộ phường Nghi Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

nq

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thông báo số 55 – TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ chính trị và định hướng một số nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 8/2019.

nq1

nq2

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng bộ Nghi Hải đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững các nội dung được học tập, quán triệt; và khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đạt hiệu quả cao nhất./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý