Cửa Lò tập huấn phần mềm tài sản cố định

Đăng ngày 01/08/2019

Sáng ngày 1/8, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn phần mềm tài sản cố định cho hơn 100 học viên là lãnh đạo các phòng, ban thị xã, giám đốc, kế toán các đơn vị sự nghiệp, trường học và UBND các phường trên địa bàn.

th

Trong thời gian 2 ngày ( 1/8 – 2/8), các học viên sẽ được cán bộ Công ty TNHH tin học thương mại Dũng Hiệu giới thiệu các tính năng nổi bật của phần mềm quản lý tài sản công theo Thông tư 45 của Bộ tài chính và Quyết định số 11 của UBND tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, học viên còn được thực hành ngay trên máy vi tính các chức năng của phần mềm, phục vụ cho công tác nghiệp vụ quản lý quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị mình.

th1

th2

th3

Với việc đưa phần mềm quản lý tài sản công vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài sản công trên địa bàn thị xã Cửa Lò, giúp công tác quản lý tài sản có hiệu quả, thông tin về tài sản được công khai, minh bạch./.

Đàm Hiền – Duy Quý