Nghệ An- Triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Giải Marathon ” Về miền Ví, Giặm” 2023.

Đăng ngày 19/08/2023

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho Giải Marathon ” Về miền Ví, Giặm” năm 2023, ngày 19/8, UBND tỉnh có công văn hỏa tốc số:6976 /UBND-NC giao cho các Sở, Ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Giải Marathon ” Về miền Ví, Giặm” như sau: