Nghệ An: Sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu vào kỳ họp cuối năm 2023

Đăng ngày 07/12/2022

(Baonghean.vn) – Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp.

Theo đó, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng, ban hành các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Nghệ An: Sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu vào kỳ họp cuối năm 2023 ảnh 1

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Thanh Cường

Trong đó, năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ tổ chức hai kỳ họp thường lệ. Kỳ họp giữa năm, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2023 để: Xem xét các báo cáo; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; xem xét Báo cáo giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024 và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp cuối năm, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2023, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp xem xét về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

Nghệ An: Sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu vào kỳ họp cuối năm 2023 ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh sẽ xem xét Báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay; tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu.

Cũng tại phiên làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trình bày một số nội dung khác trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, gồm: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Nghệ An: Sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu vào kỳ họp cuối năm 2023 ảnh 3

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Thành Cường

Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp dự thảo Nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An” để thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh, để kỳ họp thứ 11 xem xét, quyết định.

Nguồn: Thành Duy – Báo Nghệ An