Nghệ An: Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2022

Đăng ngày 07/12/2022

(Baonghean.vn) – Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả của UBND tỉnh, cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 của Nghệ An đã đạt kết quả khá tích cực.
[Infographics] Nghệ An: Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 ảnh 1
Nguồn: Đức Chuyên – Hữu Quân – Báo Nghệ An