Nghệ An: Phấn đấu đón và phục vụ trên 3,4 triệu lượt khách đến Cửa Lò

Đăng ngày 15/11/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2023. Cụ thể, phấn đấu đón và phục vụ trên 3,4 triệu lượt khách về Cửa Lò, trong đó khách lưu trú 1,3 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 2.000 tỉ đồng.