Nghệ An phấn dấu đến năm 2025 có 650 sản phẩm OCOP

Đăng ngày 29/03/2023

Nghệ An phấn dấu đến năm 2025 có 650 sản phẩm OCOP là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại cuộc họp về đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025” do UBND tỉnh tổ chức sáng 29/3. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Sau 4 năm triển khai, đến cuối năm 2022 toàn tỉnh có 403 sản phẩm được xếp hạng đạt OCOP 3 sao trở lên. Đến hết năm 2025, Nghệ An phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 650 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 4 sản phẩm đạt hạng 5 sao; Phấn đấu có ít nhất 30% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Có ít nhất 10% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%; Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại…

a

Đến hết năm 2025, Nghệ An phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 650 sản phẩm OCOP.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  nhấn mạnh đề án nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, bảo tồn các giá trị văn hóa…

a

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án theo lộ trình, tăng hạng sao cho từng sản phẩm theo từng năm. Các Sở ngành liên quan cần phối hợp có hiệu quả trong xây dựng, quảng bá sản phẩm OCOP. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu những ý kiến của các Sở ngành, đơn vị để chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm ban hành đề án này.

Thuý Vinh – Duy Khánh