Nghệ An: 8 tháng, Cửa Lò đón gần 2,6 triệu khách du lịch

Đăng ngày 23/08/2022

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, 8 tháng đầu năm, thị xã biển Cửa Lò đã thu hút gần 2,6 triệu lượt khách du lịch, vượt chỉ tiêu cả năm 2022.