Ngân hàng CSXH Cửa Lò giải ngân 1,8 tỷ đồng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Đăng ngày 06/05/2022

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Cửa Lò vừa giải ngân 1,8 tỷ đồng giúp 20 lao động chưa có việc làm ổn định trên địa bàn 02 phường: Nghi Hải và Nghi Hương được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển phục hồi kinh tế hộ gia đình sau đại dịch Covid 19; Giúp 02 khách hàng là cán bộ viên chức được tiếp cận chương trình cho vay xây nhà mới theo Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị định số 74/2019 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay từ những ngày đầu tháng 3/2022, Ngân hàng CSXH thị xã đã tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Đồng thời, phối hợp với các tổ chức Chính trị xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH cũng đã giải ngân chương trình cho vay xây nhà mới cho đối tượng là cán bộ viên chức đối với 02 khách hàng số tiền 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, NHCSXH thị xã đang tiếp  tục rà soát và hoàn thiện hồ sơ cho vay chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và Chương trình cho vay cơ sở Mầm non ngoài công lập./.

Trao đổi về chương trình này, Ông Lê Quang Trung – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò cho biết.“ Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, để nghị quyết số 11 đi vào cuộc sống, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò đã kịp thời tham mưu cho UBND thị xã Cửa Lò chỉ đạo các phòng ban ngành và UBND của 07 phường trên địa bàn thị xã tuyên truyền nghị quyết, ra soát đúng đối tượng cần vay vốn. Sau khi có danh sách đối tượng cần vay vốn của các phường gửi về, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã hướng dẫn các đối tượng được vay vốn hoàn thiện hồ sơ và đã tiến hành giải ngân nguồn vốn kịp thời.”

PV