Nét đẹp văn hóa các dòng họ ở Cửa Lò

Đăng ngày 02/01/2020

Văn hóa dòng họ từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc sắc tiêu biểu đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam. Những sinh hoạt trong dòng họ đã trở thành cây cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sợi dây kết nối các gia đình trong các dòng họ. Trải qua bao thế hệ, đặc biệt trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay, những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dòng họ vẫn được người dân thị xã Cửa Lò bảo tồn và phát huy, trở thành di sản văn hóa quý báu của các khối xóm, của quê hương, góp phần tạo dựng và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc trên quê hương phố biển Cửa Lò.