Nét đẹp trong việc chuẩn hóa gắn tên đường, số nhà ở Cửa Lò(Phát sóng NTV 21.2.2020)

Đăng ngày 21/02/2020

Trong thời gian qua, công tác gắn biển đường, biển số nhà đã được chính quyền các cấp ở TX Cửa Lò thực hiện khá tốt. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện dễ dàng yêu cầu giao tiếp, tiếp nhận các thông tin liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự và các giao dịch khác. Góp phần vào quản lý đô thị khoa học, văn minh hiện đại và hiệu quả hơn.