Nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới hình thức sinh hoạt báo cáo viên

Đăng ngày 30/12/2016

 

Năm 2016, cùng với việc tổ chức tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên đề như: tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, về chủ quyền biển đảo, lễ hội du lịch Cửa Lò 2016; diễn tập khu vực phòng thủ,công tác cứu nạn cứu hộ; tích cực nắm bắt thông tin dư luận xã hội để kịp thời tuyên truyền, định hướng; kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng; triển khai ứng dụng Đề tài nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trung chính trị và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

00174.00 03 42 13

00174

Về đặt mua và sử dụng báo  Đảng theo Chỉ thị số 11/CT-TW, Thị xã đã đặt mua 179 tờ Nghệ An/kỳ và 125 tờ Nhân dân/kỳ cho các đảng bộ, chi bộ; làm thủ tục cấp 21 tờ cho các chi bộ vùng đặc thù và đặt mua 30 tờ Nghệ An/kỳ cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thị xã nghỉ hưu; 100% số trường học đặt mua, sử dụng báo đảng; phát hành 75 tờ Nghệ An/kỳ tại khách sạn, nhà hàng và cá nhân mùa du lịch.

Cũng tại hội nghị, Thị ủy cũng tổ chức quán triệt Kế hoạch số 30/KH ngày 27/9/2016 về nâng cao chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quy định số 55 ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

00174.00 05 18 02

00174.00 11 07 21

Trên cơ sở thảo luận, hội nghị cũng mạnh dạn chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyên truyền và hoạt động giảng viên kiêm chức năm 2016; đồng thời xác định 7 nhiệm vụ nổi bật của công tác tuyên giáo, tư tưởng năm 2017, trong đó  trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, đổi mới phương thức sinh hoạt báo cáo viên; thực hiện nghiêm quy định về đặt mua và sử dụng báo đảng…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tặng giấy khen cho 4 tập thể, 16 cá nhân có thành tích suất sắc trong hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, thông tin nội bộ năm 2016; trao Giấy khen của Ban biên tập Báo Nghệ An cho các đơn vị có thành tích trong đặt mua, sử dụng Báo Nghệ An năm 2016./.

 

Ngọc Ánh