Năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột

Đăng ngày 29/12/2023

Chiều 28/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ 7 của Ủy ban, tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ 7 của Ủy ban, tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 – Ảnh: VGP

Báo cáo của Bộ Thông tin – Truyền thông cho biết: Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đặt ra 62 mục tiêu. Trong đó 18 mục tiêu đã hoàn thành (đạt 29%), 27 mục tiêu có khả năng hoàn thành cao (chiếm 43,5%) và 17 mục tiêu cần phải nỗ lực tập trung mới có thể hoàn thành đúng hạn (chiếm 27,5%). Kế hoạch năm 2023 đặt ra 126 nhiệm vụ, 102 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 81%.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng: Trong năm 2024 nên tập trung vào chủ đề “phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số – động lực quan trọng cho phát triển KT-XH nhanh và bền vững” để định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo: Luôn có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trong chuyển đổi số; Phát triển kinh tế số phải lấy tri thức, dữ liệu số làm yếu tố sản xuất chủ yếu, công nghệ số làm động lực cốt lõi, hạ tầng số hiện đại làm nền tảng quan trọng; Phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của mọi người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế số một cách tổng thể, toàn diện, nhưng phải ưu tiên chất lượng hơn là chạy theo số lượng.

Các bộ, ngành, địa phương phải tích cực, chủ động hơn nữa trong phối hợp với Bộ Công an để khai thác cơ sở dữ liệu dân cư để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân.