Năm 2011, Phường Thu Thủy thị xã Cửa Lò sẽ triển khai 3 Dự án lớn

Đăng ngày 22/03/2014

 

Về quy hoạch du lịch năm 2011, cho phường quy hoạch thêm đường dạo bộ phía sau các ki ốt kinh doanh, kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước; Xây dựng thêm 2 bến đậu xe ô tô; Cho thông tuyến các trục đường ngang ra biển; Quy hoạch lại hệ thống dịch vụ thành các khu tập trung. Quy hoạch hệ thống vệ sinh môi trường.
Nhất trí giao cho phường chủ động thông tuyến đường ngang số 3, có chiều dài 600m từ đường Bình Minh đến đường dọc số 3, chiều rộng đường 36 mét, trong đó trên địa bàn phường Thu thủy dài 400m, tổng giá trị đền bù và xây lắp để thực hiện dự án là gần 40 tỷ đồng.
Về phương án xin điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng khu hành chính văn hóa, thể thao. Ban thường vụ thị ủy Cửa Lò nhất trí với Chủ trương của phường là sẽ xây dựng khu hành chính tại vị trí mới tại khuôn viên trường THCS Lê Thị Bạch Cát, với diện tích hơn 6 ngàn 462 m2. Nguồn vốn và kinh phí để xây dựng là thanh lý tài sản, quyền sử dụng đất trụ sở cũ để tái đầu tư trở lại xây dựng trụ sở mới, ngoài ra huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Việc xin điều chỉnh này nhằm thiết lập mới một trụ sở có quy mô chuẩn của một khu hành chính, đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ du lịch, xứng tầm với đô thị trong hiện tại và tương lai. Các dự án trên sẽ được triển khai vào đầu năm 2011./.