CTCP MT đô thị và DV du lịch Cửa Lò: Doanh thu từ vệ sinh môi trường đạt gần 2,2 tỷ đồng

Đăng ngày 22/03/2014

 

Từ đầu năm đến nay công ty đã thực hiện quét nhặt đường phố lâm viên, bãi tắm với khối lượng hơn 12 ha; Bốc vận chuyển hơn rác công cộng, khách sạn, nhà hàng và rác ở các phường 15 ngàn m3; Cào sàng cát bãi tắm 90 ca. Doanh thu từ công tác vệ sinh môi trường đạt gần 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó Công ty cổ phần môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Cửa Lò còn tổ chức tốt công tác vệ sinh đột xuất khắc phục do mưa, bão gây ra theo yêu cầu của thị xã và phục vụ tốt các ngày lễ trong năm.

Theo: Thanh Bình