MTTQ thị xã Cửa Lò – Nhiệm kỳ mang nhiều dấu ấn (phát sóng NTV ngày 14/05/2019)

Đăng ngày 14/05/2019

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhân dân thị xã Cửa Lò đã tin tưởng hăng say lao động sản xuất, giảm nghèo và từng bước làm giàu bền vững. Đến nay, bộ mặt thị xã biển Cửa Lò ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân được cải thiện nâng cao… Có được kết quả đó, một phần nhờ vào hoạt động của MTTQ mặt trận thị xã trong công tác tuyên truyền, vận động, thể hiện vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.