Một số hình ảnh về đền Vạn Lộc

Đăng ngày 07/02/2017

 

DenVL

Toàn cảnh Đền Vạn Lộc

Chương trình Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 8/2 đến ngày 12/2/2017 tức ngày 12 đến 16 tháng Giêng âm lịch.  

DenVL5

DenVL7

Hàng nghìn người dân và du khách về Đền Vạn Lộc xem và cổ vũ đua thuyền

DenVL4

Trong đó phần chính lễ được tổ chức trong 02  ngày (ngày 15và 16), gồm có 7 nội dung là: Lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ xuất thần, lễ khai hội, lễ rước, lễ yên vị, lễ đại tế, lễ kỳ phúc và lễ kỳ yên; Phần hội được tổ chức với các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng như: bóng chuyền, chơi cờ người, kéo co và đua thuyền truyền thống.

DenVL6

Cảnh bên trong Đền nhìn ra Sông Cấm

DenVL1

 

DenVL2

DenVL3

Lễ rước Đền Vạn Lộc

Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã được BTC cũng như các tiểu ban triển khai thực hiện đến từng thành viên và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các gia đình, dòng họ trên toàn phường. Và trong thời gian tới Ban tổ chức  lễ hội yêu cầu các ban, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau lễ hội, làm tốt công tác vệ sinh môi trường…để Lễ hội Đền Vạn Lộc 2017 được diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và vui tươi./.

Phim chuyên đề: Về với Lễ hội Đền Vạn Lộc

Bài và ảnh: Mỹ Hạnh – Nhật Hải