Lễ hội Đền Vạn Lộc sẻ khai hội vào ngày 11-12/2/2017

Đăng ngày 06/02/2017

Le hoi D VLoc

hopvloc

Lễ hội Đền Vạn Lộc là lễ hội truyền thống của nhân dân Thị xã Cửa Lò, được tổ chức 3 năm một lần, với các hoạt động gồm có phần lễ và phần hội. Chương trình Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 8/2 đến ngày 12/2/2017 tức ngày 12 đến 16 tháng Giêng âm lịch, trong đó phần chính lễ được tổ chức trong 02  ngày (ngày 15và 16), gồm có 7 nội dung là: Lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ xuất thần, lễ khai hội, lễ rước, lễ yên vị, lễ đại tế, lễ kỳ phúc và lễ kỳ yên; Phần hội được tổ chức với các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng như: bóng chuyền, chơi cờ người, kéo co và đua thuyền truyền thống.  

Bên cạnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương cũng như các ban ngành liên quan, đ/c Nguyễn Thị Dung – PCT UBND Thị xã, Trưởng BTC Lễ hội Đền Vạn Lộc 2017 cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đảm bảo ATTT trước trong và sau lễ hội, làm tốt công tác VSMT …để Lễ hội Đền Vạn Lộc 2017 được diễn ra an toàn, tiết kiệm và vui tươi./.

Chương trình Lễ hội Đền Vạn Lộc

chuong trinh le hoi

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh