Một số hình ảnh ” các bóng hồng” trên bãi tắm Cửa Lò trong ngày 1 và sáng ngày 2/5/2019

Đăng ngày 01/05/2019

Du lịch Cửa Lò trong những ngày qua đã đón hàng vạn du khách về tắm biển, nghỉ dưỡng. Sau đây là một số hình ảnh về ” các bóng hồng ” trên bãi tắm Cửa Lò trong ngày 01 và sáng ngày 2/5/2019

Bong hong 5

Bong hong 1

Bong hong 2

Bong hong 3

Bong hong 7

Bong hong 6

Bong hong 9

Bong hong 8

Bong hong 10

Du lịch 2019

Bong hong 13

Bong hong 12

bong hong 11

Nhóm PV Trung tâm VHTTTT Cửa Lò