Mong muốn của người dân Cửa Lò về Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đăng ngày 14/10/2015

o hueÔng Nguyễn Trọng Huệ, Chủ tịch Hội CCB thị xã Cửa Lò

Ông Nguyễn Trọng Huệ, Chủ tịch Hội CCB thị xã Cửa Lò nói: “Tỉnh xác định Cửa Lò là một trung tâm về du lịch, dịch vụ, thương mại của Nghệ An. Do đó, sau Đại hội mong muốn: từ nhận thức chung, tư duy chung cũng như từ những định hướng lớn đó, lãnh đạo Tỉnh, các ngành liên quan sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung đầu tư, đặc biệt là hạ tầng về KT – XH – Du lịch, để sớm đưa Cửa Lò trở thành Trung tâm về du lịch, thương mại như xác định của Tỉnh.” 

 o namÔng Nguyễn Thanh Nam,khối 3 – phường Nghi Hương – TX.Cửa Lò

Ông Nguyễn Thanh Nam,khối 3 – phường Nghi Hương – TX.Cửa Lò nói:“Qua đại hội lần này, tôi cũng mong muốn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nói chung, của thị xã Cửa Lò nói riêng được sự quan tâm nhiều hơn nữa, có những chủ trương, giải pháp mới, tạo mọi điều kiện cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là nhân dân thị xã Cửa Lò. Bởi, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước và tinh thần Nghị quyết là tập trung đầu tư, quy hoạch thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển của cả nước.”  

Thanh Vân – Duy Quý