Mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bạo hành giới 25/11

Đăng ngày 22/03/2014

 

Tham gia buổi mít tinh và diễu hành kêu gọi cộng đồng cùng chung tay Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bạo hành giới 25/11 năm nay, Thị xã Cửa Lò đã huy động 1 lực lưỡng lớn từ các phường, các tổ chức cơ sở Đoàn, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác trên địa bàn.

Với chủ đề “ Hành động vì 1 cộng đồng không có bạo hành”, tại buổi mít tinh này, thị xã Cửa Lò đã ra lời kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng chung tay loại bỏ nạn bạo lực ra khỏi đời sống gia đình, chú trọng các hoạt động hướng tới sự thay đổi hành vi mới theo hướng tích cực của nam giới.UBND Thị xã Cửa Lò cũng kêu gọi và yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, các thành viên trong Ban điều hành dự án Phòng chống bạo hành giới phải tích cực triển khai công tác tuyên truyền đến mỗi người dân, từng bước đưa Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình đi vào cuộc sống.
Một việc làm khá mới và để lại ấn tượng tốt là lần đầu tiên, sau buổi mít tinh, Thị xã Cửa Lò đã huy động trên 40 xe ô tô điện của các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tham gia diễu hành, tuyên truyền, cổ động trên các trục đường chính của thị xã nhằm kêu gọi người dân cùng chung tay phòng chống bạo hành giới.

Theo: Khắc Giang-Đậu Thuận