Lực lượng vũ trang Cửa Lò xây dựng đơn vị vững mạnh (Phát sóng NTV: 17/12/2019)

Đăng ngày 17/12/2019

Những năm qua, nhờ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Đảng ủy – Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã hoàn tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bằng việc cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu, chức năng, đặc điểm của đơn vị, tạo bước tiến mới trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.