Cửa Lò bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 17/12/2019

Sáng ngày 17/12, Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Sequence 01.00_01_28_04.Still011

Sequence 01.00_01_06_24.Still010

Sequence 01.00_03_41_20.Still014

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Kim Chi đã quán triệt cũng như nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng trong công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị cũng thông qua tờ trình của Ban thường vụ Thị ủy về việc lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi được quán triệt, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lấy ý kiến đề nghị bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định.

Sequence 01.00_03_54_13.Still015

Sequence 01.00_04_01_09.Still017

Sequence 01.00_04_16_08.Still016

Sequence 01.00_03_10_00.Still013

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm kịp thời giới thiệu, bổ sung nguồn cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần định hướng cụ thể cho công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo công tác lãnh đạo quản lý cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dương Tân – Duy Quý