Luân chuyển Phó Chủ tịch UBND các phường Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hải

Đăng ngày 03/07/2023

Sáng ngày 3/7, Ban thường vụ Thị uỷ tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ cho các đơn vị: Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hải. Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Các đồng chí trong BTV Thị uỷ; Các phòng, ban; MTTQ thị xã; Lãnh đạo và cán bộ các phường.

Theo các quyết định được công bố, Phó Chủ tịch các phường Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hải được luân chuyển như sau: Đồng chí Trần Thế Hoàn – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thu được điều động, luân chuyển tham gia BCH Đảng bộ phường Nghi Hải nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng để HĐND phường Nghi Hải bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Hương – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Hải được điều động, luân chuyển tham gia BCH Đảng bộ phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2020 -2025; định hướng để HĐND phường Nghi Thu bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Đậu Khắc Trung – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Hương được điều động, luân chuyển tham gia BCH Đảng bộ phường Nghi Tân nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng để HĐND phường Nghi Tân bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Phạm Thành Vinh – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Tân được điều động, luân chuyển tham gia BCH Đảng bộ phường Nghi Hương nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng để HĐND phường Nghi Hương bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí trên thực hiện nhận nhiệm vụ công tác kể từ ngày 3/7/2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã mong các đồng chí khi được luân chuyển đến công tác tại đơn vị mới, tiếp tục củng cổ khối đại đoàn kết, phát huy những kinh nghiệm lâu năm trong công tác, đây là cơ hội để các đồng chí học tập, trải nghiệm trong môi trường làm việc mới mong các đồng chí tiếp nhận nhanh nhất công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                              Nguyễn Hương – Tạ Nhật