Liên hoàn tuyên truyền viên dân số Cửa Lò năm 2012

Đăng ngày 27/03/2014

Trong thời gian 1 buổi, 7 đội tuyên truyền viên đến từ 7 phường phải trải qua 3 phần thi, đó là: màn chào hỏi, kiến thức và tài năng. bằng các tiết mục văn nghệ, các làn điệu dân ca, hò vè, các đội đã đem đến cho hội thi những tiết mục sôi nổi và hào hứng.

Đặc biệt là trong phần thi kiến thức các đội đã thể hiện được hiểu biết của mình về công tác dân số/KHHGĐ, các đội thi đã chuyển tải đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách dân số,tăng cường vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chính sách dân số, về giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, xây dựng mô hình gia đình ít con no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao nhất cho đội Nghi Hòa, giải nhì cho 2 đội Nghi Thu, Nghi Hương và đồng giải 3 cho 4 đội Nghi Tân, Nghi Thủy, Nghi Hải và Thu Thủy.

Bà Trần Thị Thanh Thủy-Trưởng ban dân vận Thị ủy trao Giải nhất cho Đ.Nghi Hòa