Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở  năm 2023

Đăng ngày 08/11/2023

Chiều ngày 8/11, Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm chính trị thị xã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở  năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Đức Hùng – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh; Phùng Thị Hạnh – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã; đại diện Công ty golf biển Cửa Lò cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành,  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn lao động thị xã khóa 6, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự.

Những người tham gia tập huấn đã được đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh quán triệt các quan điểm, chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát  trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; những Quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn; quyền và nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; các nội dung cơ bản về kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; về kiểm tra công tác tài chính Công đoàn; Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát trong tổ chức Công đoàn; công tác xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn..

Cũng tại buổi tập huấn này, Liên đoàn lao động thị xã còn hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cũng như thực hiện tốt công tác tài chính của các tổ chức Công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh