Nghi Hòa: Ghi nhận 09 ý kiến tại buổi tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND các cấp với cử tri phường

Đăng ngày 08/11/2023

Chiều ngày 8/11, đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trần Quốc Tuấn- Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; Hoàng Văn Hải- Bí thư Đảng uỷ phường Nghi Thuỷ, đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường Nghi Hoà; đại diện các phòng, ban thuộc cơ quan Thị uỷ, UBND thị xã; các đại biểu HĐND thị xã bầu tại địa bàn phường; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể địa phương và đông đảo cử tri phường Nghi Hoà tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND thị xã và phường đã thông qua Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã và của phường năm 2023, định hướng năm 2024 cũng như kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc trước; dự kiến nội dung chương trình, thời gian kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND thị xã, Hội đồng nhân dân phường.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, buổi tiếp xúc cử tri đã ghi nhận 09 ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri đối với các vấn đề như: Cử tri mong muốn địa phương sớm nâng cấp hệ thống mương thoát nước tại tuyến đường 20 thuộc khu Đồng Thuồng; Lắp hệ thống điện dân sinh tại khối 4; Việc thi công đường mở rộng đường Bình Minh và hệ thống kè biển của thị xã chưa đảm bảo công tác VSMT; Cần có điều chỉnh và hỗ trợ chế độ phụ cấp cho các chi đoàn, chi hội, khối xóm..

Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt các đại biểu HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Quang Tiêu- Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm trong thẩm quyền cho phép. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt cấp, các đại biểu HĐND thị xã sẽ tiếp thu và trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý và có văn bản trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất./.

Phan Thành- Duy Quý