Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Đăng ngày 29/09/2014

Sáng nay:29/9/2014, tại trường THCS Lê Thị Bạch Cát, UBND phường Nghi Thu – Thị xã Cửa Lò đã tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời sẽ được diễn ra từ ngày 29/9 đến hết ngày 5/10/2014 với các nội dung: Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường và các khối xóm, treo băng rôn, panô, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ.

Với chủ đề: “Học cho bản thân và cho những người xung quanh hạnh phúc” Tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014 là hoạt động nhằm giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập. Đồng thời tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia học tập suốt đời. Từ đó, giúp mọi người tiếp thu tri thức mới, mở rộng hiểu biết, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, tăng năng suất lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh