Lễ phát động quỹ ủng hộ tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò

Đăng ngày 04/04/2023

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các tập thể và cá nhân về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong phát triển du lịch, sáng ngày 4/4, Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN thị xã Cửa Lò đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ, tài trợ tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã.


Với hình thức thông qua hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội và gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân; Liên hệ, gặp gỡ phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư… việc tổ chức vận động ủng hộ, tài trợ các hoạt động du lịch nhằm kêu gọi ủng hộ, đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động Lễ hội, sự kiện phục vụ du lịch Cửa Lò. Thời gian phát động và vận động ủng hộ, tài trợ tổ chức các hoạt động du lịch bắt đầu từ ngày 22/3.

Tại Lễ phát động, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã và các đại biểu đã tham gia hưởng ứng ủng hộ, tài trợ tổ chức các hoạt động du lịch với số tiền trên 130 triệu đồng.

 

Việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động du lịch nhằm tăng nguồn lực đầu tư trên cơ sở đổi mới mục tiêu, phương thức và nguồn vốn, để tập trung cho các mục tiêu ưu tiên phát triển du lịch bền vững. Mọi sự ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, con em xa quê và nhân dân xin gửi vào tài khoản: Ban vận động ủng hộ, tài trợ các hoạt động du lịch Cửa Lò  – Ủy ban MTTQVN thị xã Cửa Lò. Số tài khoản 124000113141, mở tại Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò.

Đàm Hiền – Duy Quý