Lễ hội du lịch Cửa Lò

Đăng ngày 25/03/2014

Lễ hội du lịch Cửa Lò hàng năm thường có các phần chính:

Phần lễ:

– Lễ yết cáo tại đền Vạn Lộc – Phường Nghi Tân. Đền Vạn Lộc thờ Thái uý quận công Nguyễn Sư Hồi-1 danh tướng thời hậu Lê, được triều đình giao cai quản 12 cửa biển, từ Sàm Sơn đến Cửa Tùng. Ông đã cho đóng đại bản doanh ở vùng Cửa Xá ( Cửa Lò ngày nay). Tại đây, ngoài việc chăm lo luyện binh, bảo vệ đất nước, Thái uý Nguyễn Sư Hồi còn chiêu dân, lập ấp, khai khẩn đất hoang, lập nên làng Vạn Lộc-tiền thân vùng đất Cửa Lò ngày nay
– Lễ rước kiệu từ đền Vạn Lộc về quảng trường Bình Minh ( Trung tâm Thị xã Cửa Lò)

– Sau Lễ khai mạc thường là màn bắn pháo hoa tại Quảng trường Bình Minh

Phần hội:

– Tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao như: Đua thuyền truyền thống dọc bãi tắm, Thi đấu cờ người, Thi tiếng hát, người đẹp phố biển, Thi đấu bóng chuyền, cầu lông, Triển lãm ảnh về đất nước, con người Cửa Lò và nhiều hoạt dộng văn hoá, thể thao phong phú khác..

Theo: Kim Ngân tổng hợp