Làng nghề nước mắm Nghi Hải – TX. Cửa Lò

Đăng ngày 18/03/2014

Làng nghề vừa thành lập, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh là tự có và theo một quy trình mua bán các loại hải sản và đưa về chế biến, theo các công đoạn khác nhau. Ở đây có các làng nghề và các chủ cơ sở nổi tiếng như: Nước mắm Huyền Biên, nước mắm 19/5, nước mắm Hải Giang 1, ngoài một số các sản phẩm trên các chủ cơ sở còn chế biến một số mặt hàng như: tôm chua, cá khô, mắm chua, cá ép khô…. Sản phẩm được sản xuất theo các quy trình chế biến bằng phương pháp cổ truyền đã có từ lâu đời của dân tộc, kết hợp với những thành tựu khoa học tiên tiến của thời đại. Nguyên liệu để tạo ra sản phẩm chủ yếu gồm các loại cá biển như: cá cơm, cá ve, cá nục, cá trích, mắm chua từ cá cơm…. được muối tự nhiên và được khai thác ở vùng biển Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nghệ An.