Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 ở Cửa Lò diễn ra an toàn, đúng quy chế

Đăng ngày 07/06/2019

Sáng ngày 7/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 ở Cửa Lò đã hoàn thành môn thi cuối cùng môn toán.

dd

Theo thông báo của 2 Hội đồng coi thi ở thị xã Cửa Lò, trong ngày mồng 6/6 các thí sinh thi môn văn và tổ hợp, sáng ngày mồng 7/6 thi môn toán đều không có thí sinh cũng như cán bộ giáo viên coi thi nào vi phạm quy chế thi. Có được kết quả này là nhờ trước đó các hội đồng coi thi đã quán triệt đầy đủ quy chế thi cho thí sinh cũng như cán bộ, giáo viên coi thi.

Tại 2 điểm thi là trường THPT Cửa Lò và trường THPT Cửa Lò 2 đảm bảo đầy đủ quạt mát, ánh sáng,  công tác y tế và được bố trí đầy đủ cán bộ, giáo viên coi thi. Công an thị xã và các phường đã huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi.

Bên cạnh đó thị đoàn Cửa Lò cũng đã huy động nhiều thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi này.                                                                                                                                                                                                              Hữu Lương