Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại thị xã Cửa Lò diễn ra an toàn, nghiêm túc

Đăng ngày 27/06/2019

Sáng  27/6, các thí sinh ở thị xã Cửa Lò đã hoàn thành môn thi cuối cùng môn tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử – Địa lý – Giáo dục công dân)

t3

Theo thông báo của 2 Hội đồng coi thi ở thị xã Cửa Lò thì năm nay có 699 thí sinh đăng ký dự thi trong đó thí sinh tự do có 4 em nhưng đã có 1 thí sinh tại  điểm thi trường THPT Cửa Lò không dự thi.

 Đây là kỳ thi hết sức quan trọng vừa làm cơ sở để công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên 2 Hội đồng coi thi ở thị xã Cửa Lò đã bố trí đầy đủ cán bộ giáo viên coi thi cũng như lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, cán bộ y tế phục vụ kỳ thi.

t4

 Sau 2 ngày rưỡi dự thi, các thí sinh đã hoàn thành 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội. Đặc biệt, kỳ thi này tại 2 điểm thi là trường THPT Cửa Lò và THPT Cửa Lò 2 không có cán bộ giáo viên coi thi cũng như thí sinh nào vi phạm quy chế. An ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối. Bên cạnh đó, công an thị xã và thị đoàn Cửa Lò cũng đã bố trí lực lượng tình nguyện tiếp sức kỳ thi. Điều này đã góp phần làm cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở Cửa Lò diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

                                                                                    Hữu Lương