Kỳ họp thứ 9-HĐND Thị xã sẻ khai mạc ngày 09/7/2014

Đăng ngày 03/06/2014

Theo thông báo nói trên, tại Kỳ họp thứ 9 – HĐND Thị xã Cửa Lò khóa 4, nhiệm kỳ 2011- 2016  lần này sẻ nghe, bàn và quyết định một số nội dung quan trọng của Thị xã như: Nghe UBND thị xã báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2014; Nghe UBND thị xã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Khóa IV; Nghe UBMTTQ Thị xã báo cáo về công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo của VKS nhân dân TX về thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo của Tòa án nhân dân TX về kết quả thực hiện công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Tại kỳ họp lần này, Ban kinh tế-xã hội , HĐND thị xã cũng báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH; Ban pháp chế HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình hoạt động tư pháp, nội chính 6 tháng đầu năm; Thường trực HĐND thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp  và một số nội dung quan trọng khác..

Phiên Khai mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc sẻ được Đài PT – TH thị xã Cửa Lò sẻ tổ chức tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh.

                                                                   Khắc Giang