Cửa Lò triển khai ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” năm 2014

Đăng ngày 04/06/2014

Với đạo lý truyền thống “Thương người như thể thương thân”, hưởng ứng cuộc vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” do UBMTTQ Việt Nam phát động, những năm qua, UBMTTQ thị xã Cửa Lò đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hàng tỷ đồng. Riêng năm 2013, toàn thị xã đã huy động được trên 563 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban vận động đã tổ chức hỗ trợ, xây dựng làm mới 8 ngôi nhà và tư sửa được 7 ngôi nhà  Đại đoàn kết với tổng giá trị 200 triệu đồng, góp phần giúp người nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, hòa nhập cùng cộng đồng…

          Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng Quỹ ‘Ngày vì người nghèo” , Ban vận động Quỹ vì người nghèo thị xã Cửa Lò đã triển khai kế hoạch, phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia, phấn đấu nguồn quỹ vận động đạt 350 – 400 triệu đồng, cùng với vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã để chung tay giúp đỡ người nghèo, phấn đấu tu sửa và làm mới 37 ngôi nhà Đại đoàn kết; Hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, hộ nghèo gặp rủi ro, hoạn nạn, trẻ em nghèo hiếu học…/.

Đàm Hiền – Duy Quý